debug:
DNES OTEVŘENO
POPTEJ

SKUPINOVOU
AKCI

obrazek předpověni na zítřek obrazek předpověni na zítřek obrazek předpověni na zítřek

KNIHA HOSTŮ

      Info    
Hotel i restaurace jsou do odvolání uzavřeny 

S ohledem na usnesení vlády č. 82/2020 Sb a č 84/2020 Sb, je poskytování stravovacích služeb od 14.03.2020 a ubytovacích služeb od 16.03.2020 zakázáno. 

Jelikož se cestovní ruch v důsledku opatření vlády v České Republice v podstatě zastavil, skupinové akce a cestování přes hranice zůstává a patrně delší dobu zůstane velmi omezeno, není tak jasné, kdy se podaří vše znovu oživit tak, aby nám dávalo smysl otevřít.
Zatím uklízíme a vymetáme pavučiny, které se nám za 25 let nakupily. Uvidíme, jak dlouho to bez příjmů vydržíme.
Každopádně věříme, že budeme moci otevřít co nejdříve a budeme schopni vám opět nabídnout bezkonkurenční poměr ceny a poskytnuté služby v našem regionu.

Někteří kolegové pracují stále, s rezervacemi, administrativně apod. Pracovní dobu máme pružnou + někdo má zajištěn homeoffice.
Aktuálně nejlépe nás proto zastihnete na rezervace@ludmila.cz nebo recepce@ludmila.cz případně na telefonních číslech +420 732 919 331, +420 737 25 20 27 nebo +420 737 25 20 25.

Přejeme Vám zejména pevné zdraví a rychlé, pokud možno bezbolestné zvládnutí aktuální situace.

 Děkujeme za pochopení.

 Hotel Ludmila

---

The hotel and restaurant are closed until further notice 

As tourism has essentially stopped as a result of government action in the Czech Republic, group events and cross-border travel remain and probably will remain very limited for a long time, it is not clear when everything will be back to normal so that it makes sense for us to open up again. 
So far, we are cleaning and sweeping the cobwebs that have accumulated in the 25 years that we have been in this business. We'll see how long we can last without any income.
In any case, we believe that we will be able to open as soon as possible and we will be able to offer you an in our region unbeatable price-performance ratio again.

Some colleagues still work, with reservations, administration, etc. We have flexible working hours + some of us work from home.
Currently, it is best to reach us at rezervace@ludmila.cz or recepce@ludmila.cz or at the telephone numbers
+420 732 919 331, +420 737 25 20 27 or +420 737 25 20 25.

We wish you good health and quick, and if possible painless, resolution of the current situation.

Thank you for your understanding.

Hotel Ludmila

---