debug:
DNES OTEVŘENO
POPTEJ

SKUPINOVOU
AKCI

obrazek předpověni na zítřek obrazek předpověni na zítřek obrazek předpověni na zítřek

KNIHA HOSTŮ

      Okolí    
Zámek Mělník ve městě
Zámek je dominantou města. Prošel složitým stavebním vývojem. Při jeho postupné přestavbě se vystřídalo několik stavebních slohů od románského až po barokní. Od roku 1753 jsou majiteli zámku Lobkowiczové, kteří již od minulého století zpřístupnili veřejnosti galerii, v níž se nacházejí exempláře dobového nábytku a bohatá sbírka obrazů známých mistrů.
Zámecké vinné sklepy ve městě
Pod celým zámkem, s vyjímkou severního křídla, se nacházejí rozsáhlé vinné sklepy, v jejichž prostorách se konají ochutnávky vín.
Mělnické podzemí ve městě
Mělnické podzemí vznikalo pravděpodobně od konce 13. století souběžně s výstavbou města. Chodbový systém, v podstatné části ražený v opuce v hloubce 8-10m pod dnešním povrchem, byl a ve většině případu je dodnes součástí téměř každého objektu v centru města. Studna byla vyhloubena pravděpodobně v době vzniku města a po dlouhé období se jednalo o jediný zdroj pitné vody. Studna je hluboká 54 m, přičemž výška vodního sloupce je 7,2 m. Její průměr 4,54m jí činí nejšiřší známou studní v České republice.
Kostel sv. Petra a Pavla ve městě
Spolu se zámkem tvoří dominantu města Mělníka. Z původně románské stavby z přelomu 10. a 11. století byl chrám přestavěn koncem 15. století Johannem Spiessem z Frankfurtu ve stylu pozdní gotiky. Za ojedinělou v Evropě lze považovat polychromní výzdobu gotické klenby presbytáře z r. 1533. Monumentální prostory kostela slouží kromě církevních také kulturním účelům. V letním období jsou zde pořádány chrámové koncerty.
Židovský hřbitov Mělník ve městě
Mělnický židovský hřbitov byl založen v roce 1878 na zahradě někdejší synagogy a pohřbívalo se na něm až do II. světové války. Na jeho jihozápadní straně, v místě dnešního pekařství, bývala původní obřadní síň. Nachází se zde 122 hrobů a 21 hrobek.
Polabská cyklo a inline stezka Mělník - Horní Počáply ve městě
Tato asfaltová cyklostezka, která je součástí dálkové cyklotrasy číslo 2, byla otevřena koncem roku 2010. Vede po levém břehu Labe do Horních Počápel. Díky jejímu hladkému povrchu a rovinatému profilu je vhodná nejen pro jízdu s cyklovozíky a s malými cyklisty, ale i pro in - line bruslaře.
Zámek Liběchov 7 km
Barokní zámek s rozsáhlým parkem stojí na místě původní středověké vodní tvrze. Zámek je v současné době v soukromém vlastnictví a po povodních roku 2002 je veřejnosti nepřístupný. Nicméně část zahrady je přístupná a jsou zde ke zhlédnutí například sochy Václava Levého (zahradní vázy, vodopád) nebo Matyáše Brauna (socha Persea).
CHKO Kokořínsko - Máchův kraj 10 km
Malebná přírodní oblast skal, překrásných jezírek a vesniček s lidovou architekturou. Kokořínsko je proslulé romantickými roklemi a unikátními pískovcovými věžemi, branami, okny a dalšími útvary, které se v takové formě a rozsahu nevyskytují v žádné jiné oblasti České republiky.
Hrad Kokořín 15 km
Hrad Kokořín se vypíná v pískovcových skalách Kokořínského dolu, nad údolím říčky Pšovky. Velmi přitažlivou krajinu Kokořínska tvoří zajímavé skalní útvary, lesní porost, tůně, vzácné rostliny a živočichové, divoká kaňonovitá údolí, historické památky, lidové stavby.
Hora Říp 20 km
Symbol českých dějin a jedna z nejznámějších kulturních památek Čech se nachází na hoře Říp. Románská rotunda byla zasvěcena svatému Jiří a svatému Vojtěchu. Světec Jiří byl patronem orby. Nechal ji postavit kníže Soběslav I. na památku vítězné bitvy u Chlumce, kde se utkal s králem Lotharem.
Zámek Roudnice nad Labem 19 km
Zámek Roudnice byl postaven na základech románského hradu z 12. století. Rozsáhlá barokní rezidence s 250 pokoji sloužila jako knížecí sídlo rodu Lobkowiczů až do jeho konfiskace nacisty. V zámku také sídlí Lobkowiczké zámecké vinařství, které již více než 400 let spravuje rodinné vinice a produkuje oceňovaná vína.
Zámek Nelahozeves 20 km
Zámek tvoří trojkřídlá dvoupatrová budova, sevřená na nárožích lichoběžnými bastiony po způsobu italských kostelů. Tato přední stavba české renesance dominuje na skalnatém výběžku nad řekou Vltavou nedaleko Kralup nad Vltavou.
Zámek Veltrusy 20 km
Romantická krajina, líný tok řeky Vltavy, divoký lužní les, malebné staleté stromy na skrytých loukách, zlatavá pole obilí i zdánlivě zapomenutá zákoutí se sochami a pavilony, kde se zastavil čas - to vše v sobě skrývá veltruský zámecký park, jeden z největších zámeckých parků u nás. Celá plocha zámku i okolních ploch dosahuje rozlohy téměř 300 ha.
Hrad Houska 28 km
Přestože nepatří mezi největší či nejkrásnější hrady, nepyšní se obrovským parkem, stal se oblíbeným cílem mnoha výletníků a dobrodruhů. Tento tajemný hrad zaujme návštěvníky především pověstí o průrvě do pekla a o odsouzenci, který do ní byl spuštěn.
Praha 30 km
Jedinečná atmosféra uliček Starého Města a Malé Strany s galeriemi a kavárnami, vznosné barokní kostely, paláce a palácové zahrady, starobylý Karlův most, ostrov Kampa obtékaný Čertovkou, a nad tím vším Pražský hrad s katedrálou sv. Víta – to je historické centrum a srdce hlavního města.
Benátky nad Jizerou 30 km
Město Benátky nad Jizerou, které má 7 000 obyvatel, leží u rychlostní komunikace mezi Prahou a Mladou Boleslaví. Nejbližší okolí města je vhodné k vycházkám v lesích, v nivě Jizery nebo k projížďkám na kole, loďkou či na koni, kdy můžete navštívit některá rekreačně a turisticky atraktivní místa.
Golf Béřovice 32 km
Golfový areál nedaleko bájné hory Říp poskytuje vyžití všem příznivcům golfu, dobrého jídla a aktivního odpočinku. 18 jamkové mistrovské hřiště, které pobaví i prověří hráče všech výkonnostních kategorií. Jednotlivé jamky jsou dokonale tvarovány a poskytují hráčům maximální míru soukromí při hře.
Zámek Trója 33 km
Trojský zámek je stavba pozoruhodná a výjimečná. Spíše než zámkem by se vlastně měl nazývat vilou: je totiž ozvěnou honosných římských předměstských vil, které na své dlouhé cestě viděl její stavebník, Václav Vojtěch hrabě ze Šternberka. Velkolepé domy uprostřed nekonečných zahrad jej uchvátily natolik, že se rozhodl přenést kousek „Věčného města“ do své rodné země. Mladý hrabě měl šťastnou ruku při výběru místa i umělců, kteří měli jeho sen uskutečnit.
Terezín 34 km
Památník Terezín vznikl v místech utrpení desetitisíců lidí původně jako Památník národního utrpení roku 1947 z iniciativy vlády znovu obnoveného Československa. V České republice je jedinou institucí svého druhu. Jeho posláním je uchovávat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace, rozvíjet muzejní, výzkumnou a vzdělávací činnost, jakož i pečovat o místa spojená s utrpením a smrtí desetitisíců obětí vlády násilí.
Hrad Bezděz 37 km
Královský hrad Bezděz založil v roce 1264 král železný a zlatý Přemysl Otakar II. Roku 1279 zde byl uvězněn jeho syn Václav II. s matkou královnou Kunhutou. Od roku 1627 byl hrad v majetku Valdštejnů. Klášter montserratských benediktýnů zde byl zřízen v roce 1661, zrušen byl reformou císaře Josefa II. roku 1785. V letech 1831–1836 se zde inspiroval k dílu Máj básník Karel Hynek Mácha.
Máchovo Jezero 38 km
Romantická krajina v okolí Máchova jezera láká návštěvníky odnepaměti. Tajemné rokle, bizardní skalní útvary a rozlehlá vodní plocha představují inspiraci pro umělce a ráj odpočinku pro všechny návštěvníky. Máchův kraj je jedinečný širokou nabídkou příležitostí k trávení volného času. Můžete navštívit zříceniny středověkých hradů (Bezděz, Houska, Kokořín, Lemberk), využít husté sítě cyklostezek nebo celý den proležet na krásné pláži u jezera.
Zřícenina Hazmburk 40 km
Zřícenina hradu Hazmburku patří k typickým a nezaměnitelným dominantám české krajiny. Výhled z osamoceného kopce na krajinu Českého Středohoří a Středočeskou pahorkatinu patří k těm nezapomenutelným.
Škoda Auto - továrna a muzeum Mladá Boleslav 42 km
Muzeum je výkladní skříní tuzemského autoprůmyslu, která zve návštěvníky k pestré, poutavé, interaktivní a multimediální procházce historií. Razantní jízda historií automobilky ŠKODA AUTO, kterou představují automobily, filmy, současníci a dokumenty, moderně uspořádané na více než 1 800 m² výstavní plochy v historických výrobních halách.
Sklárny Nový Bor 53 km
Sklářství zaujímá v dějinách české kultury i našeho hospodářství jedno z nejvýznamnějších míst. Zvláště Novoborsko je proslulé dlouholetou tradicí výroby skla. Na jejím počátku byly sklářské hutě, jejichž existence je v oblasti Lužických hor doložena od 13. století, a zušlechťování s exportem skla, obory u nás se samostatně rozvíjející od poloviny 17 století. V průběhu let doznala organizace sklářské výroby mnohých proměn.
Český kras 63 km
Navštivte nejdelší jeskyně v Čechách staré desítky milionů let s unikátní výzdobou. Zblízka uvidíte například proslulé Koněpruské růžice, fascinující sintropády i další rozmanité krápníkové útvary. V jeskyni je také výstavka kosterních nálezů a zavítáte i do tajné středověké penězokazecké dílny.
Hrad Karlštejn 65 km
Hrad Karlštejn byl založen v roce 1348 a zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. V roce 1355 již Karel IV. pobýval na hradě, dohlížel na jeho dostavbu a na výzdobu interiérů, především hradních kaplí. Stavebně byl hrad dokončen v roce 1365, kdy byla vysvěcena kaple sv. Kříže ve Velké věži.
Lyžařský areál Telnice 70 km
Lyžařské středisko Zadní Telnice je největší lyžařský areál ve východní části Krušných hor. Jeho lyžařská historie sahá až do období před první světovou válkou. Již v roce 1965 zde bylo vybudováno vůbec první umělé zasněžování na území bývalého Československa.
CHKO Český Ráj 70 km
Český ráj leží padesát kilometrů severovýchodně od Prahy. V tomto romantickém kraji ležícím na středním toku Jizery se snoubí rozmanitost přírodních krás s bohatými historickými památkami - hrady, zámky, lidovou architekturou. A právě proto již v 19. století hosté lázní Sedmihorky začali tuto část země nazývat Český ráj.
CHKO Křivoklátsko 73 km
Chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace UNESCO je v porovnání s podobnými krajinami v Evropě zvláštností. Rozkládá se uprostřed Čech a téměř dvě třetiny rozlohy území pokrývají listnaté a smíšené lesy.
Zámek Konopiště 78 km
Konopiště vyniká bohatým mobiliárním fondem, zámecké sbírky patří k nejvzácnějším v Evropě. Zámek nabízí čtyři prohlídkové okruhy, expozice doplňkové (Muzeum sv. Jiří, Střelnici, tematickou výstavu) a možnost návštěvy přilehlé Růžové zahrady se skleníky.
Kutná Hora 85 km
Město, ve středověku označované za stříbrnou pokladnici českého království, dodnes dává na odiv bohatství zdejší stříbrné šlechty; v roce 1995 bylo zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Hrad ani zámek tu nenajdete, ale malebné historické centrum vám to bohatě vynahradí.
Kostnice Sedlec 85 km
Dnes již i díky médiím světoznámá Kostnice v Sedlci u Kutné Hory patří s více než 250 tisíci návštěvníky ročně mezi nejnavštěvovanější památky Středočeského kraje.

Další užitečné odkazy: